Vizija koja nas pokreće su deca i mladi koji žive i odrastaju u pravednom, iskrenom i bezbrižnom svetu, sa jednakim mogućnostima i šansama za sve.

Osnovni cilj udruženja Centar za kreativni razvoj - Knjaževac je unapređenje položaja dece i mladih.

O nama

Udruženje građana “Centar za kreativni razvoj – Knjaževac” osnovano je 2004. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj unapređenje položaja dece i mladih.

Misija Centra za kreativni razvoj – Knjaževac je zalaganje za unapređenje položaja dece i mladih na svim nivoima zasnovano na demokratskim vrednostima i principima partnerstva između civilnog, javnog i poslovnog sektora.

Prioritetna ciljna grupa su nam deca i mladi. Šira ciljna grupa su roditelji i pojedinci i institucije/ organizacije koje rade sa decom i mladima.

Osnovne aktivnosti udruženja su: neformalno obrazovanje i treninzi, Interkulturalno obrazovanje, omladinske razmene, informisanje mladih, podsticaj zapošljavanju mladih na lokalnom nivou, razvoj aktivnog učešća dece i mladih, podrška deci i mladima u ostvarivanju svojih prava, podrška roditeljima i institucijama koje rade sa decom i mladima.

Ciljevi Udruženja su: a) razvoj aktivnog učešća dece i mladih u društvu, b) osnaživanje dece i mladih za uključivanje u procese donošenja odluka, v) organizovanje dece i mladih u kreativne svrhe, g) podrška deci i mladima da ostvare svoja prava, d) razvoj interkulturalnih vrednosti kod dece i mladih, đ) podrška roditeljima, starateljima i intitucijama koje rade sa decom i mladima.

U prethodnom periodu, udruženje je učestvovalo u radu tematske grupe za aktivno učešće mladih pri izradi Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade; izradi Strateškog plana za socijalnu politiku opštine Knjaževac - oblast Deca i omladina; izradi Alternativnog izveštaja o stanju prava deteta u Srbiji, predstavljenog u Ženevi 2008. godine; kreiranju Lokalnog akcionog plana za mlade 2009, usvojenog od strane lokalne samouprave iste godine...

Članovi smo i nekoliko mreža organizacija i to su: Mreža „Živeti zajedno“, Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada (NAPOR) čiji smo i suosnivači, Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), Timočka omladinska informativna mreža (TOINet)...

Kroz realizaciju dosadašnjih aktivnosti, više od 150 mladih je putovalo na programe razmene u inostranstvo i oko 80 mladih je imalo priliku da putuje u druge gradove Srbije (treninzi, seminari, omladinske razmene...).

Suosnivači smo „Centra za radno angažovanje mladih“ koje deluje na polju zapošljavanja mladih i sticanju preduslova za radno angažovanje mladih.

U okviru Centra za kreativni razvoj – Knjaževac od 2006. godine funkcioniše i omladinski interkulturalni klub „InterCOOLt“ koji opkuplja 50 mladih, uglavnom učenika srednjih škola. Od 2014. godine omladinski klub ima svoj prostor koji je lociran izmedju dve srednje škole u Knjaževcu i nosi ime "Omladinsko Ćoše".