Intersektorsko partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Knjaževcu u okviru projekta "Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma - širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju (RECI)" u saradnji sa Agroinvest fondacijom i Zapadno balkanskim institutom, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, raspisuje

KONKURS

ZA VOLONTERE/KE-TUTORE/KE
ZA UČEŠĆE U PROGRAMU "TUTORING"

Pilot program TUTORING u opštini Knjaževac sprovodi Intersektorsko partnerstvo* u saradnji sa Aroinvest fondacijom i Zapadnobalkanskim institutom uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

Učešće u program podrazumeva individualni rad volontera/ke - tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od novembra 2016. godine do juna 2017. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog osmomesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke - tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

Svi prijavljeni će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a zatim će uslediti testiranja kandidata/kinja i intervjuisanje pred Komsijom za selekciju tutora. Po završetku programa volonteri/ke - tutori/ke dobiće sertifikate i zahvalnice od sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti svi mladi od 15-30 godina starosti, koji obezbede jednu preporuku, koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e. Maloletni kandidati uz prijavu i preporuku dostavljaju i saglasnost roditelja za učešće u ovom programu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko želiš da učestvuješ u programu kao volonter/ka - tutor/ka, obezbedi 1 preporuku i popunjenu prijavu pošalji na e-mail adresu: konkurs-tutoring@ckrknjazevac.org.rs sa naslovom “Prijava za TUTORING SRBIJA”. Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2016. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni do 5. novembra 2016. godine, a kandidati/kinje će biti kontaktirani putem e-mail-a ili telefonom.

Sva pitanja u vezi sa programom i prijavom možete postaviti Ani Jovanović iz Centra za kreativni razvoj - Knjaževac, na e-mail adresu: ckr_knjazevac@yahoo.com.

O PROGRAMU TUTORING

TUTORING je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, kulturu solidarnosti I tolerancije. Više informacija o program možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/

* Sporazum o intersektorskom partnerstvu zaključen je između:

 1. Opštine Knjaževac
 2. Osnovne škole "Vuk Karadžić"
 3. Osnovne škole "Dimitrije Todorović Kaplar"
 4. Osnovne škole "Dubrava"
 5. Predškolska ustanova "Bajka"
 6. Centra za socijalni rad Knjaževac
 7. Zdravstvenog centra Knjaževac
 8. Centra za kreativni razvoj - Knjaževac
 9. Udruženja GENIUS
 10. Zapadnobalkanskog instituta
 11. Agroinvest fondacije Srbija
preuzmite prijavni obrazac